Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Tài chính - Kế toán

Ngành Kế toán

Giới thiệu chương trình đào tạo đại học ngành Kế toán

Giới thiệu chương trình đào tạo đại học ngành Kế toán

Bộ môn Kế toán trực thuộc khoa Tài chính - Kế toán Trường Đại học CNTP TP. HCM hiện đào tạo ba chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Kế toán quốc tế.

Chương trình đào tạo áp dụng cho khóa tuyển sinh ngành Kế toán từ năm 2021

Chương trình đào tạo áp dụng cho khóa tuyển sinh ngành Kế toán từ năm 2021

Chương trình đào tạo áp dụng cho khóa tuyển sinh ngành Kế toán từ năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Kế toán

Chương trình đào tạo ngành Kế toán

Chương trình đào tạo ngành Kế toán