Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Tài chính - Kế toán

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kế toán

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kế toán

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kế toán

Chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng

Chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng

Chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng

Nắm bắt xu hướng mới với ngành Công nghệ tài chính (FinTech)

Nắm bắt xu hướng mới với ngành Công nghệ tài chính (FinTech)

Ngành Công nghệ tài chính, hay còn gọi là FinTech (viết tắt của Financial Technology), đang trở thành một trong những lĩnh vực nổi bật và phát triển mạnh mẽ trong ngành tài chính hiện đại. Kết hợp giữa công nghệ thông tin và lĩnh vực tài chính,...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH

Giới thiệu chương trình đào tạo đại học ngành Kế toán

Giới thiệu chương trình đào tạo đại học ngành Kế toán

Bộ môn Kế toán trực thuộc khoa Tài chính - Kế toán Trường Đại học CNTP TP. HCM hiện đào tạo ba chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Kế toán quốc tế.

Giới thiệu chương trình đào tạo đại học ngành Tài chính Ngân hàng

Giới thiệu chương trình đào tạo đại học ngành Tài chính Ngân hàng

Bộ môn TCNH trực thuộc khoa Tài chính Kế toán trường Đại học CNTP TP. HCM hiện đào tạo hai chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng.

1 2 3 > >>